Brigitte Vermeersch & Maniola Spitaels, Geassocieerde notarissen te Horebeke

 

Brigitte Vermeersch & Maniola Spitaels

Geassocieerde notarissen te Horebeke

Coronamaatregelen : Kan ik een testament opstellen bij de notaris?

30 april 2020

Ook in deze coronatijden kan je terecht bij je notaris, mits alle nodige voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Voorlopig kan je notariële testamenten opstellen zonder de tussenkomst van twee getuigen. Mensen die in quarantaine verblijven, worden door de notaris telefonisch begeleid en geadviseerd. Dat is broodnodig, want een testament opstellen is maatwerk.

Er zijn veel redenen om een testament op te stellen. Misschien wil je alles geregeld hebben omdat je ziek bent, een slechte band hebt met één van de kinderen, wil je iets willen regelen voor de kleinkinderen, of iets nalaten aan iemand die normaal niet van je zou erven… Het is ook mogelijk dat je een eerder opgesteld testament wil herzien omdat bepaalde omstandigheden in je leven zijn veranderd. Een testament is een uiterst belangrijk en persoonlijk document waar je goed moet over nadenken.

Notarieel testament biedt meer zekerheid

Je kan perfect zelf een testament opstellen. Maar zo’n ‘eigenhandig’ testament houdt risico’s in. Niet alleen moet een testament voldoen aan vormvereisten om geldig te zijn, de inhoud moet ook stroken met wat wettelijk mogelijk is. Zo hebben je kinderen en je huwelijkspartner recht op een minimaal erfdeel.

Bovendien is ons erfrecht onlangs grondig hervormd. Alleen daarom al kan het lonen om een eerder opgesteld testament te laten checken of om je successieplanning  te bespreken met je notaris.

En dat kan bijvoorbeeld via een notarieel testament. Bij een notarieel testament dicteer je de inhoud van je testament aan je notaris, in aanwezigheid van een tweede notaris of van twee getuigen. Je notaris schrijft het testament. Vervolgens onderteken je het testament samen met de twee getuigen en de notaris(sen).

Bij notariële testamenten waarborgt de notaris dat je gezond van geest bent en niet onder dwang of druk handelt op het moment van het opstellen van je testament. Dat is ontzettend belangrijk om latere familietwisten te vermijden.  Notariële testamenten zijn, in tegenstelling tot eigenhandige testamenten, zo goed als onaanvechtbaar.

Tijdelijk geen getuigen nodig bij notarieel testament!

In een tijd waar het aantal mensen op één plaats best beperkt blijft, levert de voorwaarde van de aanwezige getuigen praktische problemen op. Vandaar dat deze voorwaarde tijdelijk wegvalt en dit zolang de coronamaatregelen gelden.

Wil je een testament opstellen met de zekerheid die eigen is aan een notarieel testament? Dan kan je je zonder problemen laten bijstaan door een notaris die al het nodige zal doen om je testament op te stellen, te registreren en te bewaren.

Wat als ik in quarantaine moet blijven?

Voor mensen die besmet zijn of behoren tot een kwetsbare groep die beter thuis blijft, is een bezoek aan de notaris uit den boze. Zij moeten het testament wel eigenhandig opstellen.  Om de risico’s te beperken gaan, begeleiden en adviseren notarissen deze personen telefonisch.

Wij raden dan wel aan om je eigenhandig testament naar het notariskantoor te brengen met oog op de bewaring, eenmaal je terug je woning mag verlaten. Thuis kan je testament immers verloren gaan of vernietigd worden. Een bewaargeving bij de notaris zorgt ervoor dat je testament in veilige handen is en niet zoek kan geraken.

Meer informatie over het opstellen van een eigenhandig testament in coronatijden vind je hier.

 

Bron: Fednot

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .