Brigitte Vermeersch & Maniola Spitaels, Geassocieerde notarissen te Horebeke

 

Brigitte Vermeersch & Maniola Spitaels

Geassocieerde notarissen te Horebeke

In de praktijk

Wat kost het? Kan ik zelf een notaris kiezen? Ik ben niet tevreden. Wat nu?

 

Wat kost het?

De honoraria voor het opstellen van een notariële akte waarbij de notaris optreedt als openbaar ambtenaar, zijn opgenomen in een Koninklijk Besluit.
Hierin worden 13 verschillende tarieven vermeld, toepasselijk op verschillende notariële akten.
Deze wettelijk vastgestelde tarieven moet iedere notaris eerbiedigen. Hij mag geen hoger honorarium aanrekenen en ook geen kortingen toestaan.
De kosten moeten betaald worden uiterlijk bij de ondertekening van de akte.
Naast het ereloon betaalt de cliënt bij de notaris ook registratierechten en dossierkosten.
Van het honorarium dient de notaris de algemene kosten van zijn kantoor te betalen alsook het loon van zijn medewerkers.
In veel gevallen zult u zonder vergoeding raad kunnen bekomen voor talrijke nevenaspecten.

Vrije keuze van notaris

In principe kan elke partij zijn eigen notaris kiezen zonder dat dit een verhoging van de kosten tot gevolg heeft (de notarissen verdelen het ereloon onder elkaar).
De notariële voorschriften bepalen welke notaris de akte moet opmaken.
De andere houdt toezicht.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@fednot.be .