Brigitte Vermeersch & Maniola Spitaels, Geassocieerde notarissen te Horebeke

 

Brigitte Vermeersch & Maniola Spitaels

Geassocieerde notarissen te Horebeke

De controle

Zowel voor de nv als voor de bv en de cv bestaat de verplichting een commissaris, lid van het Instituut voor de Bedrijfsrevisoren, te benoemen met het oog op de controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening.

 

Deze verplichting bestaat enkel voor de ondernemingen die twee of meer van de volgende criteria overschrijden:

  • een jaargemiddelde van het personeelsbestand van 50;
  • een jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, van € 7.300.000;
  • een balanstotaal van € 3.650.000, tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .