Brigitte Vermeersch & Maniola Spitaels, Geassocieerde notarissen te Horebeke

 

Brigitte Vermeersch & Maniola Spitaels

Geassocieerde notarissen te Horebeke

Het voorwerp

In de statuten van de vennootschap moet het voorwerp vermeld worden. Dit is de activiteit of de bedrijvigheid die de vennootschap zich voorneemt uit te oefenen.

 

Het is belangrijk het voorwerp van de vennootschap van in het begin voldoende ruim te formuleren om latere statutenwijzigingen te vermijden.

Een vennootschap mag niet zomaar alles doen. Bepaalde verrichtingen zijn verboden. Zo bijvoorbeeld verbiedt het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen principieel aan de nv, de bv en de cv geld voor te schieten, leningen toe te staan of zekerheden te stellen met het oog op de verkrijging van aandelen van de vennootschap door een derde.

De wet verbiedt eveneens aan deze drie vennootschapsvormen om (een deel van) haar eigen aandelen te verwerven of beperkt de mogelijkheid voor een dochtervennootschap deel te nemen in het kapitaal van de moedervennootschap.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .