Brigitte Vermeersch & Maniola Spitaels, Geassocieerde notarissen te Horebeke

 

Brigitte Vermeersch & Maniola Spitaels

Geassocieerde notarissen te Horebeke

Wie kan een testament opstellen ?

Iedereen die gezond van geest is, door de wet niet onbekwaam verklaard is en de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft, kan zelf bepalen hoe zijn goederen na zijn overlijden zullen verdeeld worden.

 

Een minderjarige van 16 jaar zal wel slechts een legaat kunnen maken ten belope van maximum de helft van de goederen die hij bezit. Als zijn beide ouders nog leven zal hij zelfs maar over een vierde van zijn vermogen kunnen beschikken.

 

Vanaf 18-jarige leeftijd kan elke persoon over het geheel van zijn goederen beschikken.

 

Een hoge leeftijd speelt geen rol. Methusalem, op de gezegende leeftijd van 110 lentes, kan perfect een testament maken, zolang hij maar gezond van geest is. Of hij dezelfde gezondheid van geest zal hebben de dag van zijn overlijden maakt niets uit.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .