Brigitte Vermeersch & Maniola Spitaels, Geassocieerde notarissen te Horebeke

 

Brigitte Vermeersch & Maniola Spitaels

Geassocieerde notarissen te Horebeke

Schenken

Mensen erven doorgaans laat in hun leven. Meestal kunnen ze het geërfd kapitaal wat vroeger gebruiken, bijvoorbeeld bij de aankoop van een eerste woning of de start van een zaak. Bovendien zijn de successierechten in België relatief hoog. Het besef dat kinderen laat erven en de successierechten die verschuldigd zijn naar aanleiding van een nalatenschap, spelen een belangrijke rol bij de beslissing om te schenken.

 

Wat is een schenking?

Volgens ons burgerlijk wetboek is een schenking een akte waarbij een schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt.

Verschillende elementen zijn van belang. Ten eerste is een schenking een akte. Dit betekent dat schenkingen in principe via een notariële akte gebeuren. We zullen echter zien dat dit niet steeds het geval is. Er zijn alternatieve schenkingstechnieken. Vervolgens is een schenking - behalve wat de echtgenoten betreft - onherroepelijk. “Gegeven is gegeven”; je kan niet terugkomen op de schenking. Bovendien veronderstelt een schenking een verarming. Je kan als schenker de eigendom van een geschonken goed in principe niet behouden. De schenker moet ook de bedoeling hebben om de begiftigde te bevoordelen. Je mag bijvoorbeeld niet schenken omdat je nog een schuld had bij de begiftigde. Ten slotte is een schenking een overeenkomst tussen twee personen: de schenker schenkt een goed én de begunstigde moet deze schenking aanvaarden.

 

De voordelen van een schenking

Goederen schenken heeft verschillende voordelen. Door bij leven kapitaal, aandelen, een onroerend goed, een familiale onderneming te schenken, verkleint het vermogen van de schenker. Is de begiftigde ook een erfgenaam, dan betekent dit dat hij of zij finaal minder erfbelasting zal moeten betalen. Bovendien kan de begiftigde al vroeger van het goed of het kapitaal genieten. Wil de schenker toch niet volledig de controle verliezen over het goed? Dan kan hij bepaalde voorwaarden en modaliteiten koppelen aan een schenking.

De fiscale voordelen van een schenking mogen niet onderschat worden: de schenkbelasting is beduidend lager dan de erfbelasting. Voor de schenking van roerende goederen (geld, rekeningen, juwelen, aandelen,…) geldt zelfs een vlak tarief van 3% of 7%.  

 
 

Schenken is een zwaarwichtige beslissing die doordacht genomen moet worden.  Het fiscaal aspect is niet het enige wat onder de loep moet worden genomen. Denk je aan schenken? Vraag dan advies aan je notaris.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .